Search
Close this search box.

Trvalý nedostatek zaměstnanců vede BILSTEIN CEE k úvahám o automatizaci

(Králův Dvůr, 28. 2. 2017) – Vzhledem k dlouhodobě kritické situaci v náboru zaměstnanců je cílem zajistit další růst zvyšujícím se podílem automatizace namísto zvyšování počtu zaměstnanců.

Z tohoto důvodu BILSTEIN CEE zadal firmě Amova studii proveditelnosti, která řeší nejenom vybavení společnosti novými zařízeními výrobního charakteru, ale hlavně investice obslužného charakteru – materiálový tok.

Snahou je vyřešit bezobslužně velkou část materiálového toku mezi jednotlivými výrobními agregáty, všechny mezisklady i sklad hotových výrobků by měly být v konečné fázi bez obsluhy, řízené pouze počítači. Plán je rozfázovaný do několika částí, které vždy znamenají výrazné investice a významný posun.

Výhledově by se tak v horizontu do roku 2020 měla zvýšit výroba dvounásobně při zachování stávajícího počtu zaměstnanců. Celkové odhadované náklady jsou zatím jen velmi orientační, vzhledem k tomu, že jde o první hrubou studii, nicméně studie předpokládá investici v řádu stamilionů korun.

Studii proveditelnosti prezentovali zástupci firmy Amova poslední únorový den přímo v BILSTEIN CEE. O dalším postupu nyní rozhodne dozorčí rada společnosti.
Amova je součást SMS Group. Realizuje průmyslová logistická a servisní řešení v segmentu oceli, hliníku a neželezných kovů.

::

zde najdete více informací o společnosti Bilstein CEE