Search
Close this search box.

Pomozte Toníkovi najít děti, které potřebují pomoc

(Praha 11. 3. 2020) – Správní rada Nadačního fondu Toník zveřejnila jarní výzvu k nalezení dětí, které potřebují pomoc.

„Lidé nám můžou posílat tipy na děti, které potřebují pomoc, ať už ze zdravotních nebo sociálních důvodů. V prvním kole kampaně do konce května vybereme jedno dítě, jehož rodinu podpoříme, následně spustíme dárcovské kampaně pro další došlé příběhy,“ říká Jitka Kulhánková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Toník.

První kolo kampaně potrvá až do 15. května, do kdy může kdokoli zaslat nadačnímu fondu žádost o pomoc nebo tip na rodinu, která ji potřebuje. Žádosti je možné posílat mailem na info@tonikdetem.cz, součástí by měl být krátký popis situace, požadovaný druh pomoci a potřebná finanční částka, a také fotografie, které poslouží k vytvoření dárcovské kampaně.

První část kampaně je limitovaná částkou 50.000,- korun, kterou správní rada může podpořit vybranou rodinu. „Pokud bude potřebná částka nižší, podpoříme v prvním kole více příběhů, až do výše limitu, který máme k dispozici,“ dodává Jitka Kulhánková.

Ve druhém kole vytvoří nadační fond kampaně pod svou hlavičkou na dárcovském portálu Darujme.cz pro další rodiny se záměrem vybrat potřebnou částku.

„Kromě zapojení veřejnosti počítáme také s tím, že oslovíme firemní partnery, kteří Toníkovi už v minulosti pomohli, a samozřejmě také zcela nové dárce,“ uzavírá šéfka nadačního fondu Jitka Kulhánková.

Základním posláním nadačního fondu je podpora dětí, kterým závažná nemoc jejich či jejich rodičů znemožňuje plnohodnotný život a to bude také hlavní kritérium, podle kterého bude správní rada podporované děti a rodiny vybírat.

::

zde najdete více informací o Toníkovi