Search
Close this search box.

Pětina lidí běžně pracuje přesčas, každý druhý nedokáže po práci „vypnout“

(Praha 28. 2. 2023) ‒ Nejvíc času trávíme prací, nejdůležitější pro nás ale je rodina. Kovidová pandemie pro téměř třetinu Čechů změnila priority od práce k osobnímu životu a zdraví. A každý druhý člověk míní, že ani do deseti let nástup technologií trh práce nijak zásadně nezmění. Vyplývá to z reprezentativního průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který data sesbírala agentura Talk Online Panel.

„Zaměstnavatelé mají pořád velký zájem o nábor lidí, přitom volných zájemců o práci je na trhu málo a přesvědčit je ke změně je čím dál těžší. Proto jsme se rozhodli zmapovat aktuální postoje Čechů k práci,“ říká František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.

Nejvíce lidí sice pracuje přesčas jenom jednou nebo dvakrát měsíčně (24 %), ale pětina (21 %) i několikrát týdně. Jenom třináct procent lidí po pracovní době vypne mobil a nečte e-maily, naopak téměř každý druhý (48 %) se domnívá, že „člověk musí být ve střehu“ a jsou na příjmu, i když jim „padla“.

Důležitější než práce je rodina, zdraví a volný čas

Ze všeho nejvíc trávíme čas prací (31,5 hodin týdně), osmnáct hodin věnujeme volnému času s rodinou a 14,4 hodiny pracujeme pro rodinu. „Osmadvacet procent lidí po zkušenostech s kovidovou pandemií nyní považuje za důležitější než práci osobní život a zdraví,“ upozorňuje šéf personálky František Boudný. Rodina je důležitější než práce podle 86 % účastníků průzkumu, 47 % uvádí zdraví včetně sportu, meditace či zdravého stravování a 45 % volný čas, cestování, kulturu, hobby.

Mírně větší vliv na změnu postojů k práci měl kovid než válka proti Ukrajině, zhruba každý druhý respondent ale svoje hodnoty nijak nezměnil.

Práce nás živí – a baví, robotů se nebojíme

Pracujeme především kvůli obživě (85 % respondentů), přesto ale každý druhý člověk od práce také očekává možnost dělat, co ho baví. „Potvrzuje se, že velká část lidí nechodí do práce jenom kvůli výplatě,“ říká šéf Předvýběru.CZ. Osmadvacet procent dotázaných považuje za důležitou možnost rozvíjení svých dovedností a stejně velký je podíl těch, kteří chtějí na pracovišti najít dobrý tým a přátele.

Poslední dobou se hodně mluví o automatizaci a umělé inteligenci, přesto 47 % lidí očekává, že technologie budou zaměstnance nahrazovat jenom pomalu a ani za deset let nepřinesou významnou změnu. Téměř třetina respondentů se ztráty práce nebojí, protože míní, že stroje lidi sice nahradí, ale vzniknou nové profese. Každý pátý respondent se ale bojí o práci. Pět procent lidí očekává, že roboti nahradí lidi, ale díky vyšší produktivitě budou moct žít ze základního příjmu od státu.

Data pro reprezentativní průzkum v únoru sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 respondentů ve věku 18-64 let.

Dáváte přednost práci z domova nebo jste radši s kolegy?
32 % raději pracuji home office
68 % raději pracuji ve firmě

Jakou část pracovní doby nevěnujete práci?
36 % soustředím se na práci celou pracovní dobu
40,2 % zhruba desetinu času
14,4 % zhruba čtvrtinu času
3,8 % zhruba polovinu času
5,6 % více než polovinu času

Jak moc pracujete přesčas?
21,2 % velmi často, i několikrát týdně
19,2 % často, zhruba jednou týdně
23,6 % občas, jednou či dvakrát za měsíc
20,8 % výjimečně, jen párkrát do roka
11,4 % nikdy, není to potřeba
3,8 % zásadně odmítám pracovat přesčas

Který přístup je vám nejbližší?
12,6 % po práci vypnu mobil a nečtu maily
23,8 % na mobil reaguji, maily nečtu
15,4 % maily, sms i hovory pasivně vnímám, ale nereaguji
48,2 % člověk musí být ve střehu. Mobil i mail monitoruji a odpovídám na důležité věci

Vyberte, co je pro vás důležitější než náplň vaší práce
respondenti mohli označit max. tři možnosti
85,6 % rodina
44,6 % volný čas (cestování, kultura, hobby…)
5,8 % budování kariéry
20 % peníze a majetek
47,4 % zdraví (sport, meditace, zdravé stravování…)
31 % dobré vztahy s kamarády a přáteli
5,2 % vzdělání
0,6 % něco jiného

Kolik hodin týdně věnujete v průměru těmto činnostem
31,5 h práce ve firmě
14,4 h práce pro rodinu
18 h volný čas s rodinou
7,9 h volný čas (cestování, kultura, hobby…)
2,1 h budování kariéry
4 h co nejvyšší výdělek
1,7 h rozšiřování majetku
5,4 h zdraví (sport, meditace, zdravé stravování…)
5,2 h dobré vztahy s kamarády a přáteli
3 h vzdělání
3,5 h něco jiného

Změnil se váš postoj k práci od začátku kovidu?
28 % osobní život a zdraví je pro mě nyní důležitější než práce
15 % trávit čas s rodinou je fajn, ale fakt, že má člověk práci, je pro mě nyní důležitější než dřív
57 % mé hodnoty jsou stále stejné

Měl na případnou změnu vašeho vnímá větší vliv kovid, nebo válka na Ukrajině?
20,4 % větší vliv měl kovid
16,4 % větší vliv měla válka
16,8 % obojí mělo velký vliv
46,4 % kovid ani válka mé hodnoty ohledně práce a rodiny nezměnily

Co od práce očekáváte?
respondenti mohli označit max. tři možnosti
84,8 % zajištění obživy
17,4 % profesní růst
27,8 % rozvíjení dovedností
9,4 % přístup k technologiím/informacím
49,6 % možnost dělat, co mě baví
5,8 % získání uznání/společenského postavení
27,8 % nalézt dobrý tým/přátele
2,8 % seznámení se s životním partnerem
13,4 % pomáhat ostatním
3,6 % poznat jiná místa a kultury
7,6 % odpočinek od rodiny
0,6 % něco jiného

Jak se podle vás změní trh práce v horizontu 5 let?
22 % lidé se musí bát o práci, protože roboti nahradí řadu profesí
26,2 % umělá inteligence a roboti nahradí lidi, avšak vzniknout nové profese a není třeba se o práci bát
46,6 % technologie budou nahrazovat lidi jen pomalu, ale ani za 10 let se nic významného nezmění
5,2 % roboti nahradí lidi, ale produktivita stoupne natolik, že lidé budou žít ze základního příjmu od státu

::

zde najdete více informací o společnosti Předvýběr.CZ

Foto: gpointstudio / Freepik