Search
Close this search box.

Jenom desetina lidí nechce pracovat se zaměstnanci seniory

(Praha 8. 2. 2018) – Častým tématem v personalistice je zaměstnávání seniorů. Ačkoli to nikdo nahlas nepřizná, spousta firem nemá zájem o starší zaměstnance. Je k tomu ale reálný důvod? Podle průzkumu, který realizovala agentura STEM/MARK pro personální společnost Předvýběr.CZ, naprostá většina zaměstnanců oceňuje, pokud jsou součástí firemního týmu i seniorní kolegové.

„Celkem sedmaosmdesát procent respondentů uvedlo, že by chtěli pracovat se starším kolegou,“ shrnuje závěry průzkumu František Boudný, obchodní ředitel Předvýběru.CZ. Konkrétněji: určitě ano odpovědělo 30 % dotázaných, spíše ano 57 % lidí a jen třináct procent účastníků průzkumu odpovědělo spíše ne. Variantu určitě ne neuvedl nikdo.

Seniorní zaměstnanci (ve věku 50-65 let) jsou podle potenciálních kolegů stejně výkonní, míní 58 % dotázaných. Osmnáct procent populace se dokonce domnívá, že senioři jsou výkonnější než mladí. Naopak 24 % respondentů míní, že starší zaměstnanci jsou méně výkonní.
Faktory, které ovlivňují mínění veřejnosti o pracovní výkonnosti starších zaměstnanců, jsou především jejich nabyté zkušenosti (65 %) a jiné pracovní návyky (42 %). „Z upřesňujících odpovědí ale vyplývá, že tyto faktory mají především kladný význam,“ dodává šéf personálky František Boudný. Podle respondentů jsou starší zaměstnanci ‚zpravidla zodpovědnější a pečlivější a proto úkolům věnují více času‘, ‚váží si toho, že mají práci‘, ‚mají větší motivaci‘, protože ‚se musí bát o svoje místo navzdory letitým zkušenostem‘ a koneckonců ‚jsou stará škola, takže respektují nadřízeného, vedení a firmu‘.

Negativní obraz seniorních zaměstnanců vytvářejí junioři ve věku 18-29 let. Ti výrazně častěji (37 %) než zbytek populace uváděli, že starší zaměstnanci jsou méně výkonní, případné nedostatky v jejich práci připisovali vyššímu věku častěji (ve 36 % případů) než celý dotazovaný vzorek (22 %) a také významně větší podíl (19 %) jich spíše nechce pracovat se starším kolegou.

Reprezentativní průzkum proběhl na vzorku 509 respondentů formou internetového dotazování.

„Zjištění představují významné argumenty pro zaměstnavatele. Ti mají často strach, že senioři nejsou stejně výkonní a nezapadnou do mladšího týmu. Rozumní personalisté vědí, že je to nesmysl – a nyníto potvrzují i výsledky výzkumu. Zvlášť nyní, kdy je na trhu naprostý nedostatek zájemců o práci, si spousta firem začíná uvědomovat výhody zaměstnávání lidí se zkušenostmi,“ uzavírá ředitel Předvýběru.CZ František Boudný.

::

zde najdete více informací o společnosti Předvýběr.CZ