Search
Close this search box.

Generace Z tráví méně času v práci, více cestuje a studuje

(Praha 3. 3. 2023) ‒ Lidé narození okolo roku 2000 mají v mnoha ohledech jiný přístup k životu, než jejich rodiče. Potvrdil to reprezentativní průzkum personální společnosti Předvýběr.CZ, pro který data sesbírala agentura Talk Online Panel.

„Pro nejmladší generaci Z je typické, že se víc starají o sebe než cokoli jiného. Z pohledu zaměstnavatele to nutně nemusí znamenat nic špatného, jenom je třeba umět je správně motivovat,“ shrnuje František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.

Pořád sice tráví nejvíce času prací (22,5 hodiny týdně), ale výrazně méně, než většina populace (31,5 h). Menší je i jejich příděl volného času tráveného s rodinou (13,1 h namísto osmnácti) a práce pro rodinu (10,1 h namísto 14,4 h).

Naopak více cestují (10,9 h versus 7,9 h), věnují se budování kariéry (5,9 h oproti 2,1 h) a 6,2 hodiny věnují snaze dosáhnout co nejvyšší výdělek (oproti čtyřem hodinám, které tomu věnuje celá populace). Výrazně více času věnují vzdělávání (10,5 h oproti třem hodinám).

Neodmítají výdělky, jen vidí příležitosti i jinde

Zatímco 85 % populace od práce očekává zajištění obživy, u lidí ve věku 18-24 let to uvádí jen 71 %. „Neznamená to ale, že pro ně příjmy nejsou důležité ‒ jenom hledají příležitosti i jinde než v trvalém pracovním poměru,“ vysvětluje šéf personální agentury.

Potvrzuje to i skutečnost, že u běžné populace víc než náplň práce jsou pro dvacet procent lidí důležitější peníze a majetek, v generaci Z je jejich podíl osmatřicetiprocentní. Stejně tak 19 % jich preferuje budování kariéry, zatímco v celé populaci to uvádí jen necelých šest procent lidí.

Nepřekvapivě výrazně dávají přednost práci z domova – home office upřednostňuje 53 % procent mladých lidí, zatímco v celé populaci jen dvaatřicet procent.

Data pro reprezentativní průzkum v únoru sesbírala agentura Talk Online Panel na vzorku 500 respondentů ve věku 18-64 let.

Tabulka: Porovnání generace Z s celou populací

kolik hodin týdně věnují následujícím činnostem

generace Z

celá populace

práce ve firmě

22,5

31,5

práce pro rodinu

10,1

14,4

volný čas s rodinou

13,1

18

volný čas (cestování, kultura, hobby…)

10,9

7,9

budování kariéry

5,9

2,1

co nejvyšší výdělek

6,2

4

rozšiřování majetku

2,1

1,7

zdraví (sport, meditace, zdravé stravování…)

6,7

5,4

dobré vztahy s kamarády a přáteli

7,1

5,2

vzdělání

10,5

3

něco jiného

6,3

3,5

::

zde najdete více informací o společnosti Předvýběr.CZ

Foto: Andre Hunter / Unsplash