Search
Close this search box.

Ženy si v IT méně věří, jejich výkon je ale srovnatelný s muži

(Praha 25. 8. 2021) ‒ Výkon žen pracujících v IT je srovnatelný s muži a v některých věcech jsou dokonce šikovnější, ukázal online průzkum společnosti Integra Czech Republic mezi programátory a experty na kybernetickou bezpečnost.

Že pracují stejně jako muži uvedlo 73 % respondentů, více šikovnosti a pečlivosti jim přisuzuje 53 % dotázaných. „Jen třináct procent účastníků průzkumu naopak míní, že ženy méně často dosahují dobrých výkonů,“ říká Jakub Válek, business development manager Integry.

Naprostá většina IT specialistů mužského pohlaví (87 %) nevidí rozdíl mezi mužem a ženou, pokud by si měli vybrat, s kým budou spolupracovat. „Na ženách oceňují mužští kolegové jejich empatii, schopnost komunikace a větší ochotu. Pokud ženám něco vytýkají, pak to, že při ostřejší výměně názorů si to berou příliš osobně,“ vysvětluje Jakub Válek.

Mezi největší přednosti žen v IT patří preciznost (53 %), kreativita a zvídavost (obě vlastnosti uvádí 33 % respondentů), schopnost dotahovat věci do konce, multitasking a schopnost skloubit práci s osobním životem (všechny tři vlastnosti uvedlo 27 % respondentů).

Muži v IT jsou přesvědčení, že si ženy méně věří, což také považují za jejich nejčastější slabinu ‒ uvedlo ji šest z deseti dotázaných. Podle třetiny respondentů mají ženy špatné analytické myšlení.

Nejvíce ženy vynikají v testování (57 %), přesně polovina dotázaných vnímá jejich schopnosti v oblasti designu (UX/UI), podle 43 % respondentů ženy excelují v projektovém managementu.

Výsledky průzkumu přehledně:
(respondenti mohli uvést více možností)

Jak vnímáte ženy v oboru?
73,3 % jejich výkon je srovnatelný s muži
53,3 % jsou v některých věcech pečlivější a šikovnější
13,3 % méně často dosahují dobrých výkonů

Co patří mezi velké přednosti žen?
53,3 % preciznost (přesnost, dokonalost)
33,3 % kreativita
33,3 % zvídavost
26,7 % schopnost dotahovat věci do konce
26,7 % multitasking (schopnost dělat více věcí najednou)
26,7 % schopnost skloubit práci s osobním životem/rodinou
20 % nebojí se myslet a vidět věci jinak
20 % schopnost vidět věci v souvislostech (kontext)
20 % time management
6,7 % analytické myšlení

Co naopak jsou jejich slabiny?
60 % méně si věří
33,3 % špatné analytické myšlení
13,3 % špatný time management
6,7 % nejsou odborně dobře připravené
6,7 % bojí se myslet a vidět věci jinak
6,7 % nedostatečná preciznost
6,7 % neschopnost vidět věci v souvislostech (kontext)
6,7 % neschopnost skloubit práci s osobním životem/rodinou

Ve kterých IT činnostech ženy vynikají
57,1 % testování/QA
50 % UX/UI
42,9 % projektový management
21,4 % vývoj
21,4 % business analýza
14,3 % IT analýza

::

zde najdete více informací o firmě Integra Czech Republic

Foto: Kelly Sikkema / Unsplash