Search
Close this search box.

Úspory provozních nákladů jsou druhým nejperspektivnějším zdrojem investic, ukázal průzkum mezi evropskými firmami

(Praha 29. 2. 2016) – Téměř třetina firem chce financovat svůj další rozvoj ze zdrojů vytvořených úsporou nákladů. Vyplývá to z nejnovější evropské studie Expense Reduction Analysts zaměřené na příležitosti vyplývající z digitalizace obchodu a služeb, což je trend označovaný jako Industry 4.0.

Nejčastějším zdrojem budoucího rozvoje firem zůstává vlastní zisk (34 %), úspory představují hned druhý zdroj investic (31 %). Poskytovatelé finančních služeb jsou teprve na třetím (bankovní půjčky 14 %) a čtvrtém (leasing 7 %) místě úvah firemního managementu o zdrojích financování rozvoje.

„Firmy i organizace utrácejí miliardy ročně za běžné provozní výdaje. Víme, že téměř všechny přeplácí své dodavatele. Protože provozní náklady jsou jedny z nejhůře řiditelných, představují jednu z největších hrozeb pro jejich dlouhodobé přežití a ziskovost. Současně tak ale představují velkou rezervu pro další firemní rozvoj,“ komentuje zjištění průzkumu Jiří Rybár, řídící partner české pobočky Expense Reduction Analysts, která se zajišťováním úspor ve firmách zabývá.

Trend budoucí digitalizace byznysu se už několik let označuje jako Industry 4.0. Jako srozumitelný koncept podnikání jej vnímá 46 % respondentů, 82 % dotázaných však souhlasí s tím, že digitalizace změní nikoli jenom samotný produkt, ale všechny oblasti, kterými se podniky zabývají. Největší očekávání do nového trendu vkládají maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží: v tomto segmentu od digitalizace očekává změny k lepšímu 92 % firem.

Studie Vize pro budoucnost: Jste připraveni na Industry 4.0? se zúčastnilo 302 evropských společností, v 63 % odpovídali představitelé vrcholového vedení.

V České republice má být v březnu 2016 hotový strategický dokument Národní iniciativa Průmysl 4.0, který připravuje tým odborníků pod vedením profesora Vladimíra Maříka, mimo jiného předsedy Výzkumné rady Technologické agentury ČR.

Zdroje financování budoucího rozvoje firem

::

zde najdete více informací o Expense Reduction Analysts