Search
Close this search box.

Pojišťovna VZP vyjednala lepší podmínky zajistného programu

(Praha 28. 12. 2015) – Pojišťovna VZP uzavřela jednání se svými zajistiteli. Nově je schopná pokrýt větší rizika i jejich širší škálu.

„Pro náš další rozvoj bylo důležité vyjednat rozšíření kapacity zajistného programu a odstranění některých stávajících výluk ze zajistného slipu, které nás omezovaly v obchodní činnosti. Ve všech bodech jednání jsme byli úspěšní,“ komentuje vyjednané podmínky Tomáš Urban, vedoucí oddělení pojištění podnikatelských rizik PVZP.

Nově tak zajistný program pokrývá speciální rizika spojená s profesní odpovědností lékařů a nemocnic, rozšiřuje zajištění na škody způsobené vadou zdravotnických přístrojů, nástrojů a jiných zařízení (např. speciální lůžka, gynekologická lůžka) pro jejich výrobce či dodavatele a doplňuje další rizika v pojištění majetku a odpovědnosti obcí, měst a krajů.

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP