Search
Close this search box.

Pojišťovna VZP vstupuje do Rusko-české smíšené obchodní komory

(Praha 21. 5. 2015) – Pojišťovna VZP (PVZP) podala přihlášku za člena Rusko-české smíšené obchodní komory se sídlem v Praze.

„Hlavním důvodem je další prohloubení kontaktů s ruskojazyčnou klientelou a prezentace pojišťovny jako stabilní a dynamicky se rozvíjející společnosti u partnerů působících na ruském trhu,“ vysvětluje Jan Halama, zástupce výkonného ředitele PVZP.

Na ruském trhu se PVZP dosud profilovala především jako pojišťovna poskytující zdravotní pojištění pro cizince. „Velký potenciál vidíme i ve zdravotní turistice a cestovním pojištění. Určitě chceme být více aktivní i v pojištění ostatních rizik,“ dodává Halama.

V březnu letošního roku se pojišťovna prezentovala na mezinárodním veletrhu InterMed 2015 v Moskvě, kde byl o její nabídku velký zájem. „Naše prezentace byla mimořádně úspěšná nejenom u ruských partnerů a klientů, ale velmi příjemné bylo i setkání s panem velvyslancem Remkem, který projevil zájem o naše představy o působení na ruském trhu,“ říká Halama.

Pojišťovna považuje své členství v Rusko-české smíšené obchodní komoře za další důležitý krok na cestě k udržení a získávání ruskojazyčné klientely. Ta již dnes představuje v oblasti zdravotního pojištění cizinců největší podíl mezi klienty pojišťovny.

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP