Search
Close this search box.

Pojištění cizinců: Limit pojistného plnění ve výši 1,7 milionu korun je v 99,9 % případů dostačující

(Praha 16. 4. 2015) – Některé neziskové organizace se uměle snaží vyvolat dojem, že problematika pojištění cizinců v Česku je nedostatečně řešená. Fakta ale ukazují, že chyba není v tuzemském systému, ale spíše jde o snahu obhájit činnost neziskovek financovaných ze štědrých evropských zdrojů.

Pojišťovna VZP se proto rozhodla uvést několik nejnákladnějších příkladů zdravotní péče poskytované cizincům v poslední době.

V rámci produktu Základní zdravotní pojištění cizinců uhradila již 1 181 838 korun za péči o čtyřicetiletého muže, který byl hospitalizován několik týdnů na odděleních JIP a ARO pro velmi těžký a život ohrožující průběh akutního zánětu slinivky břišní s komplikacemi.

V rámci produktu Komplexní zdravotní pojištění cizinců uhradila PVZP 1,6 mil. korun za péči o patnáctileté dítě hospitalizované opakovaně pro nově zjištěný zhoubný nádor mízní tkáně. V jiném případě ženy (76 let), která byla hospitalizovaná pro nově zjištěný zhoubný nádor tlustého střeva s nutností operačního řešení se závažnými komplikacemi po výkonu s nutností překladu na JIP a ARO, zatím účet za dvouměsíční hospitalizaci dosáhl částky 814 334 korun.

Zdravotní pojištění cizinců přitom kryje i pojistné události zaviněné nesprávnou péčí ze strany rodičů. Dítě narozené počátkem letošního roku bylo zhruba měsíc hospitalizované na dětských odděleních v Praze. Přijato bylo pro průjmovité onemocnění, pro závažnost stavu s rozvratem vnitřního prostředí hyperpyrexií a dehydratací, s podezřením na metabolickou vadu. Nutný byl pobyt na JIP. Možnou příčinou byl podíl dietní chyby – rodiče z postsovětské republiky dítě krmili mlékem a máslem ze země původu. Účet za péči dosáhl zhruba 1,15 milionu korun.

Pojišťovna VZP společně se Slavia pojišťovnou už v minulosti zveřejnila data vyplývající z interních statistik pojišťoven. Situací, kdy limit pojistného plnění je nedostačující, je naprosté minimum, například loni šlo u obou pojišťoven jen o dva případy.

„Rozhodně tak nelze říct, že v České republice neexistuje kvalitní zdravotní pojištění pro cizince,“ říká Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka PVZP. „Každý náš klient navíc má možnost sjednat si variantu Exclusive s limitem tří milionů korun, který je plnou náhradou veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou pro vstup do tohoto pojištění je vstupní lékařská prohlídka, která zajistí správnou péči o klienta hned od začátku,“ dodává Trsková.

V letošním roce navíc vláda připravuje legislativní úpravy komerčního zdravotního pojištění cizinců, které ve všech případech přiblíží podmínky veřejnému zdravotnímu pojištění.

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP