Search
Close this search box.

Odemykáte dveře elektronickým čipem? Dejte si pozor na vetřelce!

(Praha 1. 4. 2019) – Cílem není strašit uživatele, podobná rizika hrozí i u mechanických klíčů. Důležité je znát možná rizika a zvolit kvalitní zabezpečení zamykání.

Běžně rozšířené LF čipy používající rádiový signál s nízkou frekvencí se dnes dají zkopírovat na zařízení, které stojí zhruba sedm tisíc korun – samotný „žeton“, na který se původní čip překopíruje, vyjde na pár korun. „Zkopírovat kryptovaný čip používající vysokou frekvenci je mnohem složitější, v současnosti to pořád ještě zabere několik hodin,“ říká Tomáš Kaltmeyer, majitel stejnojmenné firmy zabývající se zabezpečovacími systémy. V praxi podle něho představují HF čipy zatím přijatelné riziko.

Podobně jako u klíčů platí i u čipů, že patent představuje určitou technickou a právní ochranu. Také u vysokofrekvenčních čipů ovšem časem dochází k prolomení ochrany, jako je tomu například u značky Mifare Classic, která představuje zhruba 50 % světového trhu.

Rizika, která skrývají levné čipy

„Dali jsme dohromady osmero potenciálních rizik, která představují snadno kopírovatelné čipy. Myslím, že většině domácností používajících zastaralou technologii hrozí minimálně polovina z nich,“ dodává Tomáš Kaltmeyer.

  1. Ovládání vchodových dveří z bytu („bzučák“) bylo z bezpečnostních důvodů zrušeno. Abychom nemuseli chodit často otevírat, rozdáváme častějším návštěvníkům čipy. Po domě se tak pohybují cizí lidé.
  2. Dítě ztratí čip, rodič vyrobí kopii, ale správci nic nehlásí. Riziko zneužití roste v případě ztráty poblíž domu, kdy vetřelec může porovnat označení výrobce na přívěsku čipu a na čtečce na vstupních dveří.
  3. Majitel bytu si přidělá další kopie čipů pro příbuzné, přátele, řemeslníky… O desítky procent roste počet těch, kdo mohou nekontrolovaně vstupovat do domu.
  4. Opraváři a služby jako poštovní doručovatel, řemeslníci zajišťující rekonstrukci bytu, pečovatelky, výtaháři a jiní disponují dalšími kopiemi klíčů, o kterých nemíváme přehled.
  5. Spolužáci ze základní, střední i vysoké školy patří vlastně do první skupiny – jsou ale v rizikovém věku 13-20 let, kdy podle statistik páchají nejvíce přestupků a trestných činů.
  6. Pronajatý byt se stává noclehárnou. Čip sice poskytnete konkrétnímu nájemníkovi, ten ale může obratem vybavit kopiemi další nelegální nájemníky.
  7. Nelegální čip změní sklepy a další zákoutí domu v noclehárnu bezdomovců.
  8. Výrobci drog nebo prostitutky mohou pořídit kopie čipů pro svoje „obchodní partnery“.

Často se také zapomíná, že při výměně nájemníka by čipy původního bydlícího měly být zrušeny a nový nájemník by měl dostat nové.

::

zde najdete více informací o společnosti Kaltmeyer