Search
Close this search box.

Občanský zákoník vyvrací mýtus, že není možné změnit pojištění odpovědnosti

(Praha 22. 9. 2015) – Mezi zástupci zdravotnických zařízení koluje nepodložená obava, že v podstatě není možné změnit pojistitele odpovědnosti, protože by starší pojistné události nebyly nikým kryty. Společně se specialisty z advokátní kanceláře Bradáč Advokáti tento mýtus vyvracíme.

„Zachytili jsme tvrzení některých makléřů, že není možná, případně se důrazně nedoporučuje změna pojistitele pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb,“ říká Tomáš Urban, vedoucí oddělení pojištění podnikatelských rizik Pojišťovny VZP, a. s. Konkurenti často straší provozovatele zdravotnických zařízení, že výměna stávající pojišťovny za lepší nabídku je nebezpečná. V případě nahlášení pojistné události nebude krýt škodu ani jedna pojišťovna: původní pojištění již není v platnosti a nové se vztahuje pouze na škody vzniklé v době trvání pojištění. „Je to ale nesmysl. Se zdravotnickými zařízeními při změně pojišťovny zcela běžně sjednáváme smlouvy s retroaktivitou na 3 – 5 let, je možné dohodnout se i na delší době,“ dodává Tomáš Urban.

Potvrzuje to i  Mgr. Jan Starý, advokát, z advokátní kanceláře Bradáč Advokáti: „Občanský zákoník zachovává možnost pojistitele a pojistníka sjednat pojištění takzvaně se zpětnou účinností.“

Takzvanou retroaktivitu upravuje paragraf 2772, odstavec 2 občanského zákoníku, který stanoví, že „bylo-li ujednáno, že se pojištění vztahuje i na dobu přede dnem uzavření smlouvy, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojistník v době nabídky věděl nebo vědět měl a mohl, že pojistná událost již nastala, a pojistitel nemá právo na pojistné, pokud v době nabídky věděl nebo měl a mohl vědět, že pojistná událost nastat nemůže“. Laicky to znamená, že zpětně by pojišťovna nemusela hradit škody jenom v případě, kdyby její klient už při sjednání nové smlouvy věděl, že k nějaké škodě došlo. „Samozřejmou podmínkou vzniku závazku z pojistné smlouvy je dobrá víra obou smluvních stran,“ dodává i  Mgr. Jan Starý, advokát, z advokátní kanceláře.

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP