Search
Close this search box.

Lékárny SimonPharma pomáhají bezdomovcům prostřednictvím Naděje

Předvánoční atmosféra je obdobím nejenom horečných nákupů, ale také větší štědrosti a dobročinnosti. Platí to nejenom o lidech, ale i o firmách. Lékárny společnosti SimonPharma se zapojily do sbírky na podporu Integračního programu občanského sdružení Naděje v Praze.

„Je to vlastně náš první charitativní projekt,“ přiznává doktor Jan Bureš, předseda dozorčí rady lékárenské firmy SimonPharma. „Proto jsme se rádi zapojili, když nás Naděje oslovila, abychom ve svých lékárnách umístili jejich sbírkové kasičky,“ dodává Jan Bureš. Zákazníci vybraných pražských lékáren firmy SimonPharma tak nyní mohou věnovat finanční prostředky občanskému sdružení Naděje.

Naděje v Praze se prostřednictvím svých služeb snaží přispět k řešení bezdomovectví. Nabízí lidem bez domova podporu přímo na ulici prostřednictvím terénních služeb, v denních centrech ( v ulici Bolzanova pro mladé dospělé od 18 do 26 let, a v ulici U Bulhara pro dospělé od 18 let), noclehárnách i azylových domech pro muže i ženy. Všechny tyto služby na sebe navazují a tvoří Integrační program, který doplňuje zdravotní péče a misijní program. Nedílnou součástí je potravinová pomoc. Integrační program od roku 1990 pomáhá širokému okruhu lidí, kteří se nacházejí v různorodých nepříznivých životních situacích. Patří sem nejen lidé bez domova přežívající dlouhodobě na ulici, ale také mladí dospělí, kteří ztratili své zázemí, lidé včetně seniorů, kteří se náhle ocitli bez bydlení a také lidé bezdomovstvím přímo či nepřímo ohrožení.

„Prostřednictvím sbírkových kasiček se snažíme získat finance na podporu a rozvoj našeho integračního programu,“ vysvětluje Eva Krůtová, fundraiser občanského sdružení Naděje. „Máme radost, že nám SimonPharma vyšla vstříc a stala se dalším z našich partnerů, díky kterým můžeme pomáhat lidem, kteří jsou v nouzi,“ dodává Eva Krůtová.

::

zde najdete více informací o SimonPharma