Search
Close this search box.

Dvanáct mladých vědců usiluje o získání zdravotnické ceny Discovery

(Praha 21. 9. 2017) – Do šestého ročníku soutěže Discovery Awards za rok 2016 se přihlásilo dvanáct autorů s celkem čtrnácti pracemi.

„Sešly se práce z různých oblastí biomedicíny. Hned několik se zabývalo velmi naléhavou problematikou nádorových onemocnění, včetně imunitní odpovědi na nádor,“ říká profesor Bohuslav Melichar, přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, který je jedním z porotců soutěže.

V aktuálním ročníku bylo možné přihlásit práce do kategorie Základní výzkum v oblasti biomedicíny nebo Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení. V první kategorii se přihlásilo osm autorů s deseti pracemi, další čtyři usilují o cenu ve druhé kategorii.

Cena je určená pro mladé výzkumníky do čtyřiceti let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Výroční ceny v obou kategoriích uděluje společnost Novartis a podporuje je částkou až 100 tisíc korun, za ekonomický dopad na systém zdravotnictví nebo významný metodologický přínos může být udělena třetí cena, kterou dotuje Česká průmyslová zdravotní pojišťovna částkou 50 tisíc korun.

Discovery Awards každoročně uděluje společnost Novartis mladým výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Ocenění za rok 2016 budou vyhlášena 17. října 2017. Předávání cen bude předcházet workshop na téma „Budoucnost českého zdravotnického výzkumu“. Více informací najdete na www.discoveryaward.eu.

Přihlášené práce:

Oblast Základní výzkum v oblasti biomedicíny

 • Mgr. Gabriela Pavlasová: Ibrutinib Inhibits CD20 Up-regulation on CLL B Cells Mediated by the CXCR4/SDF-1 Axis
  RNDr. Vojtěch Vyklický, Ph.D.: Neuroprotektivní účinek pregnanových derivátů bez nežádoucích psychomimetických vedlejších účinků
 • PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.: Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění
 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.: Elektrodový biočip pro detekci lidských papilomavirů
 • Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc, M.H.A.: Vytvoření unikátního bioinformatického algoritmu pro modelování dopadu mutací v polygenních systémech na poruchy metabolických drah v patogenezi multifaktoriálních onemocnění na modelu poruch autistického spektra
 • MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.: Combining clinical and magnetic resonance imaging markers enhances prediction of 12-year disability in multiple sclerosis
 • MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.: Identification of multiple sclerosis patients at highest risk of cognitive impairment using an integrated brain magnetic resonance imaging assessment approach
 • MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.: Serum lipid profile changes predict neurodegeneration in interferon-Beta1a-treated multiple sclerosis patients
 • Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.: Nastavení procesu vývoje antidot otrav nervově paralytickými látkami
 • MUDr. Magdalena Klánová: Targeting of BCL2 Family Proteins with ABT-199 and Homoharringtonine Reveals BCL2- and MCL1-Dependent Subgroups of Diffuse Large B-Cell Lymphoma

Oblast Inovativní přístupy vč. prototypů a ICT řešení

 • MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.: CT kolonografie s velmi nízkou radiační zátěží s použitím hybridní a modelové iterativní rekonstrukce
 • MUDr. Jana Mattová, Ph.D.: Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci
 • doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.: Kombinovaný panel mikroRNA pro neinvazivní diagnostiku a prognostikaci kolorektálního karcinomu
 • doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D.: Aktivita cholinesteras u zdravé středoevropské populace: relevance k toxikologii, farmakologii a klinické praxi

Porota:

 • prof. MUDr. Tomáš Zíma, DrSc., rektor University Karlovy, Praha
 • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor, Senát PSP ČR
 • prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., přednosta Kliniky nefrologie, VFN Praha
 • prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc., náměstek MZ ČR
 • prof. MUDr. Tereza Pelikánová, CSc., přednostka Centra diabetologie, IKEM
 • MUDr. Pavel Frňka, DMS, ředitel strategie České průmyslové zdravotní pojišťovny
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky, FN Olomouc
 • PharmDr. Jiří Skalicky, poslanec PSP ČR
 • PharmDr. Zdeněk Blahuta, ředitel SUKL
 • MUDr. JUDr. Petr Honěk, náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP
 • Prof. MUDr. Miroslav Táborský, Ph.D., přednosta kardiologické klinicky, FN Olomouc
 • MUDr. David Kasal, poslanec PSP ČR
 • prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. interní kliniky 1.lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice, Praha