Search
Close this search box.

České bezpečnostní agentury by měly dostat novou legislativu

(Praha 6. 4. 2016) – Poslanecká komora v prvním kole projedná normu, která začne regulovat podnikání v této oblasti. Ve většině evropských zemích tomu tak již je. Například na Slovensku je tato činnosti již mnoho let licencovaná ministerstvem vnitra.

Smyslem zákona je nastavení jasných pravidel a tím větší jistota klientů při nákupu bezpečnostních služeb. „Nejedná se o zanedbatelnou oblast ekonomiky. Odhadovaný obrat činí zhruba 20 miliard korun,“ říká Roman Vontor, partner poradenské sítě Expense Reduction Analysts.

V Česku je nyní vydáno podle živnostenského zákona téměř 7 tisíc koncesí, které bezpečnostní agentury musí vlastnit. Podmínky pro vydání koncese jsou natolik vágní, že prakticky umožňují téměř komukoliv v této oblasti podnikat. Odhaduje se, že v tuzemsku působí asi 1500 subjektů, které poskytují v různém rozsahu strážní či detektivní služby. Pokud vyjdeme ze srovnání s okolními státy, docházíme ke zjištění, že agentur je asi dvakrát až třikrát tolik, než je běžné. V tomto sektoru působí podle našich odhadů asi 50 tisíc lidí.

Nová pravidla mají stanovit celou řadu podmínek, které dnes nejsou vyžadovány. Mimo bezúhonnosti půjde zejména o zdravotní způsobilost a povinné pojištění. Nebude možné, aby v nich pracovali recidivisté či jinak fyzicky či psychicky nezpůsobilí zaměstnanci. Licence má být udělována ministerstvem vnitra na dobu deseti let. Pokud subjekt nebude splňovat zákonné podmínky, může být licence odebrána.

„Podle našich informací návrh zákona nerozšiřuje možnosti zasáhnout do práv a svobod třetích osob a pracovníci se budou muset řídit ‚nutnou obranou a krajní nouzí‘, jak je vymezuje trestní a správní právo,“ shrnuje Roman Vontor.

Je navrhováno rozlišovat několik druhů soukromé bezpečnostní činnosti a to ostrahu osob a majetku, pátrací služby, převoz hodnotných věcí, technickou službu pro ochranu osob a majetku a bezpečnostní poradenství. „Tato legislativní aktivita jde jednoznačně správným směrem. Je potřebné však zajistit, aby se zákon nestal nástrojem i proti malým flexibilním a konkurenčně velmi úspěšným agenturám,“ uzavírá Roman Vontor.

::

zde najdete více informací o Expense Reduction Analysts