Search
Close this search box.

Češi rozhodněji oproti loňsku odmítají rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince

(Praha 27. 11. 2015) – Postoje občanů k myšlence rozšíření veřejného zdravotního pojištění o cizince ze třetích zemí mimo Evropské unie jsou vyhraněně odmítavější než loni. Mnohem více Čechů si zároveň uvědomuje, že by takový krok znamenal zhoršení zdravotní péče a její zdražení. Vyplývá to z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného v polovině listopadu.

Proti rozšíření veřejného zdravotního pojištění pro cizince ze zemí mimo EU, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, se vyslovilo celkem 76,7 % respondentů, tedy zhruba stejný počet občanů jako loni. Posílily ale vyhraněnější názory: rozhodně pro otevření pojištění dalším cizincům je jen 1,4 % namísto loňských 3,1 % a rozhodně proti naopak 47,5 % namísto 44,1 %.

Výrazně víc lidí si uvědomuje možný dopad: že by to vedlo ke zhoršení zdravotní péče pro české občany se bojí 62,7 % (loni 50,2 %), že to povede ke zvýšení pojistného očekává 59,4 % (oproti 53,4 %) dotázaných.

„Nedá se přitom říct, že by to byly xenofobní reakce méně vzdělaných lidí, názory jsou v tomto ohledu konzistentní napříč vzdělanostními kategoriemi,“ říká Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP, a. s., která je zadavatelem průzkumu.

Odmítání cizinců ze třetích zemí zjevně nesouvisí se současnou uprchlickou krizí. Potvrzuje to i počet lidí, kteří souhlasí se současným stavem, kdy do veřejného zdravotního pojištění patří cizinci, kteří v Česku pracují nebo mají trvalý pobyt. Souhlas s takovým řešením uvedlo 61 % účastníků průzkumu.

Oproti loňsku výrazně vzrostl počet lidí spokojených s úrovní našeho zdravotnictví na 62,1 % oproti loňským 54,1 %.

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK internetovým dotazováním NET.BUS na vzorku 510 respondentů.

::

zde najdete více informací o Pojišťovně VZP