Search
Close this search box.

Češi nepodporují rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince

(Praha 8. 12. 2014) – Čeští pacienti se shodli s názorem své vlády. Rozšíření veřejného zdravotního pojištění o cizince ze třetích zemí mimo Evropské unie nechtějí. Obávají se, že by to vedlo ke zhoršení zdravotní péče. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM/MARK realizovaného na začátku prosince.

Pouze desetina občanů Česka souhlasí s tím, že by cizinci, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, měli mít nárok na stejnou péči hrazenou z veřejného systému. Naopak 76 procent respondentů s tak velkorysým přístupem k migrantům nesouhlasí. Zajímavé je, že výrazně více odpůrců má takový záměr mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kde s tímto nápadem rozhodně nesouhlasí o patnáct procentních bodů silnější skupina respondentů.

Polovina dotazovaných se obává, že by rozšíření veřejného zdravotního pojištění vedlo ke zhoršení péče o české občany. Respondenti si jsou vědomi i ekonomických důsledků, které by takové rozhodnutí mělo – podle třiapadesáti procent lidí by vedlo ke zvýšení pojistného na zdravotní péči.

Češi jsou přitom se současnou úrovní zdravotnické péče poměrně spokojení, uvádí to čtyřiapadesát procent z nich.

Dlouholetý spor odborné veřejnosti a státních institucí s neziskovými organizacemi lobbujícími za prosazení rozšíření veřejné zdravotní péče o migranty ze třetích zemí tak má poprvé na stole i jasnou zprávu, nakolik Češi podporují myšlenku nezvykle solidární štědrosti. Vláda České republiky v pondělí 1. prosince schválila analýzu předloženou ministerstvem zdravotnictví, která potvrzuje, že pro zemi nejsou takové záměry finančně únosné.

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK internetovým dotazováním net.bus na vzorku 512 respondentů.

::

Cizinci ze zemí mimo EU, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, mají mít stejně jako čeští občané nárok na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění
3,1 % rozhodně souhlasím
7,2 % spíše souhlasím
13,1 % nevím
32,4 % spíše nesouhlasím
44,1 % rozhodně nesouhlasím

Péče o cizince ze zemí mimo EU, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, hrazená z veřejného zdravotního pojištění povede ke zhoršení péče o občany ČR
21,1 % rozhodně souhlasím
29,1 % spíše souhlasím
26,4 % nevím
15,6 % spíše nesouhlasím
7,8 % rozhodně nesouhlasím

Péče o cizince ze zemí mimo EU, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, hrazená z veřejného zdravotního pojištění povede ke zvýšení pojistného pro občany ČR
22,7 % rozhodně souhlasím
30,7 % spíše souhlasím
26,8 % nevím
11,5 % spíše nesouhlasím
8,4 % rozhodně nesouhlasím

Jste spokojený/á s úrovní zdravotnické péče v České republice?
4,5 % rozhodně ano
49,6 % spíše ano
14,3 % nevím
26,6 % spíše ne
5,1 % rozhodně ne