Search
Close this search box.

Bilstein v Česku postaví další tři žíhací pece

(Králův Dvůr 22. 6. 2016) – Investici ve výši zhruba 2,5 milionu eur schválila dozorčí rada firmy BILSTEIN CEE. Výhledově počítá ještě s dalším rozšířením výroby v Česku.

„Stavět nyní budeme další tři pece, ale stavební přípravy už počítají s rozšířením celkem o osm pecí. Celkem tedy počítáme s kapacitou dvanácti pecí,“ potvrzuje Peter Uhrík, předseda představenstva společnosti.

První čtyři vodíkové poklopové žíhací pece firma uvedla do provozu v roce 2015. Nová technologie nahradila původní kontinuální žíhací pec. „Ačkoli jsme loni předpokládali, že nám čtyři pece budou dlouho stačit, vývoj hospodářství je jiný a proto dozorčí rada schválila investici do dalších pecí ještě pro letošní rok,“ dodává šéf představenstva firmy.

Nové pece firmě umožnily rozšířit portfolio produktů o nové materiály, které předtím podnik nemohl trhu nabídnout. Jedná se o mikrolegované oceli s vyšší pevností a bor-manganové oceli. „Zájem o ně má především automobilový a nábytkářský průmysl. Pozitivní reakce na naše nové výrobky nás překvapily a byly jedním z důvodů, které vedly k rozhodnutí zvýšit jejich počet jen půl roku po ukončení investice do nových poklopových žíhacích pecí,“ uzavírá Peter Uhrík.

Moderní technologie jsou také významně ohleduplnější k životnímu prostředí, jelikož jsou energeticky podstatně méně náročné.

::

zde najdete více informací o společnosti Bilstein CEE