Search
Close this search box.

tisková zpráva

Tisková zpráva je základní nástroj public relations. Stejně jako zpráva v novinách by měla odpovídat na šest základních otázek: kdo, co, kdy, kde, jak a proč.

Dobře napsaná zpráva má strukturu obrácené pyramidy: to nejdůležitější je v prvním odstavci a každý další odstavec rozvíjí méně důležité skutečnosti, takže v redakci pak mohou zprávu krátit od konce.

Správně napsaná zpráva by neměla přesahovat jednu stranu A4. Mezi podstatné náležitosti patří výstižný a atraktivní titulek, perex (úvodní odstavec shrnující obsah sdělení) a kontaktní údaje pro média pro případ doplňujících otázek. Vhodné je zprávu doplnit i profilovým odstavcem shrnujícím informace o vydavateli zprávy; chybět by nemělo ani datum vydání tiskové zprávy a domicil, místo jejího vydání.

Více užitečných rad jak napsat tiskovou zprávu najdete na speciální stránce Jaknapsattiskovouzprávu.cz.