Search
Close this search box.

direct marketing

Direct marketing (DM), v češtině též přímý marketing, je způsob komunikace zadavatele se zákazníkem, který umožňuje vzájemnou interakci: my oslovujeme adresáta s naší nabídkou, on na ni může přímo reagovat vyplněním a odesláním kuponu, online a pod. K odesílání zásilek můžeme využívat tradiční poštovní zásilky, telefon nebo fax, nebo moderní nástroje e-marketingu.

Rozlišujeme adresný DM, kdy zásilku posíláme konkrétnímu adresátovi do jeho poštovní nebo mailové schránky, a neadresný DM, kdy oslovujeme například všechny ředitele středních škol (aniž bychom znali jejich jména).