Search
Close this search box.

Slovenskí franchisanti si zvolili nové vedenie

(Bratislava 27. 3. 2017) – Valné zhromaždenie Slovenskej franchisingovej asociácie zvolilo nové predstavenstvo. Určilo tiež nový smer, ktorým chce organizácia zastrešujúca franchising na Slovensku ísť.

Novým prezidentom sa stal Marián Paták, zakladateľ, spolumajiteľ a CEO realitnej siete Directreal. Ďalšími členmi predstavenstva sú Iveta Živicová, riadiaca partnerka Expense Reduction Analysts, ktorá má v SFA na starosti medzinárodné vzťahy a kontakt s Európskou franchisingovou federáciou, Juraj Bais (BFORB), Ladislav Kozmon (Consultare) a Pavol Rak (Noerr-Slovensko).

„Naším cieľom je, aby franchisa bola aj na Slovensku vnímaná rovnako, ako vo vyspelých západných štátoch. Tam je podnikanie formou franchisy rozšírené a teší sa dobrej reputácii,“ vysvetľuje nový prezident Marián Paták.

Slovenská franchisingová asociácia preto pripravuje rad aktivít, ako franchising v krajine zviditeľniť a viac priblížiť jeho výhody potenciálnym záujemcom o podnikanie. „Jednou z noviniek je inšpiračná výstava, ktorú pripravujeme už na túto jeseň,“ uvádza príklad Iveta Živicová, členka predstavenstva. „Na Západe je franchisa štandardným spôsobom, ako spoľahlivo začať s vlastným podnikaním pod hlavičkou silnej značky a s maximálnou možnou elimináciou rizík,“ dodáva.

Slovenská franchisingová asociácia je jediným oficiálnym centrom pre franchisingové podnikanie na Slovensku. Rešpektuje Etický kódex franchisingu, ktorý prijala Európska franchisingová federácia. Má zatiaľ 30 členov, vznikla v roku 1994.

::

tu nájdete viac informácií o Expense Reduction Analysts