Zdeněk Fekar

Zdeněk Fekar

Zdeněk Fekar je jediným společníkem firmy, jejím jednatelem a obchodním ředitelem. Jako ekonomický novinář v minulosti psal o marketingu, médiích, maloobchodu a službách. Marketingu se věnuje od roku 1995. Je držitelem diplomu CIMA/A a absolventem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Externě učil management a marketing na Střední škole knižní kultury v Praze 3 a spolupracoval s Vyšší odbornou školou publicistiky. Je členem PR Klubu a České marketingové společnosti.